Tehniline produktsioon

produktsioon

RGB põhitegevusalaks on ürituste terviklike tehnikalahenduste pakkumine. Teenuse peamisteks komponentideks on helindamine, pildi näitamine ja videomaterjalide valmistamine, valguskujundus ja efektvalgus ning esinemislavad. Samuti teostame ajutise elektrijaotuse ning ajutiste ehitiste püstitamise.

Iga nimetatud teenuseliigiga tegelevad RGB-s vastava ala spetsialistid. Meie tõeline potentsiaal realiseerub siis, kui kanname hoolt kõigi tehnikavajaduste eest ja tekib sünergia tehnikavaldkondade ladusast koostööst.

Võta ühendust meie projektijuhiga – seeläbi kaasad oma sündmuse planeerimisse inimese, kes omab tehnilise produktsiooni korraldamisel rikkalikke kogemusi ja teadmisi ning kes tegutseb selle nimel, et kõik soovitud viisil ka tegelikkuses õnnestuks.

Untitled