Püsirent

Püsireendi teenus on mõeldud ööklubidele ja teistele pikaajaliselt seadmeid kasutavatele klientidele. Teenuse kasutajad saavad kasutamiseks spetsialistide poolt projekteeritud komplektse audiovisuaalse lahenduse ilma, et neil tuleks teha suuri kulutusi seadmete soetamisele.
Pikaajalisele rendile võetud tehnikaga kaasneb tavapäraselt hooldusteenus, mis aitab tagada tehnikapargi veatut seisukorda kogu tehnika kasutamise perioodi jooksul ning võimalus mõne seadme rikke korral viivitamatult asendus saada.